certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Czym jest certyfikat AEO i dlaczego jest taki ważny?

Od 2008 roku obowiązują zmiany w przepisach celnych, które między innymi dotyczą wprowadzenia Upoważnionego Przedsiębiorcy, co określane jest poprzez skrót AEO (Authorised Economic Operator). Zmiany te przede wszystkim miały na...

Czytaj dalej