Nauczycielskie szkolenia online
Kategorie:

Gdzie szukać szkoleń dla nauczycieli

Avatar
Opublikowane przez kacper

Pracując w zawodzie nauczyciela jesteśmy zmuszeni nieustannie się doszkalać. Zdobywanie nowych umiejętności oraz rozwój tych już posiadanych, spowodowany jest ciągłymi zmianami w procesie edukacji oraz rozwojem zawodowym. Metodyka oraz trendy w nauczaniu przechodzą ciągły proces rozwoju, do którego każdy pedagog musi się przygotowywać. Szkolenia, zarówno te wewnątrz szkolne jak i zewnętrzne i online, stają się niezbędne. Dyrekcja nie jest w stanie dostarczyć dla każdego nauczyciela oczekiwanego kursu, dlatego nauczyciele powinni wiedzieć, gdzie szukać szkoleń we własnym zakresie.

Czego dotyczą szkolenia dla nauczycieli?

Szkolenia dotyczą nie tylko podstawy programowej i wytycznych dotyczących nauczania, ale także metod pracy z uczniami. Bardzo często szkolenia, również bezpłatne, prowadzą wydawnictwa. Wadą tych szkoleń jest skupienie się niemal wyłącznie na zmianach w podstawie programowej oraz na materiałach własnych zorientowanych na dane wydawnictwo. Jeżeli chcielibyśmy rozszerzyć wiedzę również o podręczniki innych wydawnictw, jesteśmy zmuszeni skorzystać z kolejnych szkoleń. Bardzo często kursy te nie obejmują tematu metodyki nauczania oraz zmian w prawie oświatowym. Szkolenia tego typu gwarantują firmy i centra szkoleniowe, które prowadzą kursy, również online, dla nauczycieli i pomagają znaleźć się w świecie ciągle zmieniających się przepisów oraz uczą, jak prowadzić zajęcia w nowatorski sposób. Szkolenia te przekładają się na wzrost poziomu kształcenia oraz awans zawodowy. W trakcie tych kursów uczestnicy zdobywają wiedzę jak powinno się pracować z dziećmi za pomocą nowych metod, nowych materiałów i technologii. Bardzo często uczniowie pozytywnie odbierają nowatorskie metody, jakie po szkoleniu nauczyciel wykorzystuje podczas lekcji.

W jakich miejscach szukać szkoleń?

Szukając szkoleń dla nauczycieli warto rozejrzeć się w ofercie online centrów kształcenia. Dzięki temu, że szkolenia przygotowywane są online, są tańsze od tych, na które szkoleniowiec, bądź uczestnik musi dojechać. Słuchacz może sobie dostosować tempo pracy i z łatwością wrócić do trudniejszych tematów. Za organizację szkoleń nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły, a koszty szkoleń ponosi zwykle organ prowadzący, czyli gmina. Właśnie z tego powodu, po znalezieniu tematu szkolenia, warto udać się do dyrekcji w celu uzyskania dofinansowania lub zorganizowania kursu we własnej placówce.

Szeroką ofertę szkoleń online dla nauczycieli oferuje w tym roku Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum, które oferuje w stałej ofercie ponad 15 dostępnych bezpośrednio po zakupie szkoleń online oraz setki godzin webinarów na żywo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *