certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,
Kategorie:

Czym jest certyfikat AEO i dlaczego jest taki ważny?

Avatar
Opublikowane przez Jakis

Od 2008 roku obowiązują zmiany w przepisach celnych, które między innymi dotyczą wprowadzenia Upoważnionego Przedsiębiorcy, co określane jest poprzez skrót AEO (Authorised Economic Operator). Zmiany te przede wszystkim miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa związanego z międzynarodowym transportem towarów. Możliwość stania się takim upoważnionym przedsiębiorcom przede wszystkim ułatwia firmie wszelkie kwestie, jakie są związane z transportem międzynarodowym. Zdobycie takiego pozwolenia często jest ważnym etapem rozwoju firmy, pozwala poszerzać jej działalność i daje szansę na znacznie efektywniejsze funkcjonowanie. Jednakże, czy łatwo jest takie pozwolenie uzyskać, jakie warunki trzeba spełnić i czym w praktyce jest certyfikat AEO? https://pozwolenieaeo.pl/

Upoważniony przedsiębiorca AEO- kto może się takim stać?

Dość istotne jest to, jaka firma może starać się o takie pozwolenie. Tak naprawdę może to być każda firma z branży logistycznej, spedycyjnej i transportowej. Niezależnie od tego, jakim towarem się obraca i jakie przedmioty się transportuje, bez względu na to, czy dokonuje się importu czy eksportu- można starać się o takie pozwolenie. Dodatkowo, jest ono istotnym certyfikatem także dla agencji celnych oraz operatorów morskich i lotniczych. Zdobyte pozwolenie AEO jest ważne na terenie całej Wspólnoty. Jest ono wydawane przez konkretny organ celny. Jednakże, jego zdobycie nie jest aż tak proste. Konieczne jest przestrzeganie odpowiednich procedur, przejście szkoleń i przygotowanie firmy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych przez nią działań. Konieczny jest też specjalny wniosek AEO, który składa się w kraju należącym do Unii Europejskiej. Firmy z Polski składają taki wniosek na Unijnym Portalu Celnym.

certyfikat aeo,procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Świadectwo AEO – jakie wymogi trzeba spełnić?

Przedsiębiorca przede wszystkim musi spełnić wszelkie warunki oraz kryteria, które dotyczą zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorca musi również w odpowiedni sposób prowadzić ewidencję oraz wykazać swoją wypłacalność finansową. Dodatkowo, musi również wykazać, że jego firma jest organem kompetentnym, posiadającym odpowiednią wiedzę zawodową. Konieczne jest też spełnienie warunków związanych z przestrzeganiem zasad bezpiecznego transportu.

Bardzo ważną kwestią jest także to, jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie pozwolenia. Przede wszystkim, przedsiębiorca może korzystać z uproszczonych procedur celnych, co ułatwia mu prowadzenie firmy na co dzień i pozwala mu efektywniej się rozwijać. Co istotne, firma posiadająca certyfikat może też korzystać z ułatwień związanych z kontrolą celną- tutaj procedura również jest uproszczona. Przedsiębiorca, który już uzyskał taki certyfikat, ale zdobył go przed 2016 rokiem, kiedy nastąpiło zaostrzenie przepisów związanych z jego wydawaniem- w 2019 roku musiał przejść stosowny audyt oraz weryfikację. Tym samym dobrze jest mieć świadomość tego, że z czasem przepisy związane z przyznawaniem certyfikatów mogą się zmienić. Samo przyznanie certyfikatu jest usługą bezpłatną.

W jaki sposób przygotować się do procesu wnioskowania o certyfikat AEO?

Można oczywiście przejść przez całą procedurę samodzielnie i wiele firm z powodzeniem uzyskuje w ten sposób świadectwo AEO. Warto jednak mieć na uwadze, że cała procedura nie jest aż tak łatwa i wymaga czasu. Z tego względu na rynku działają firmy, które wspomagają przedsiębiorców z branży transportowej w tym, aby szybciej i łatwiej mogli oni taki certyfikat uzyskać. Już na starcie warto pomyśleć nad usprawnieniami w firmie, a także o uproszczeniach celnych, jakie można wdrożyć. Pod lupę trzeba też wziąć kwestie bezpieczeństwa, ale można też zdecydować się na to, aby firma zewnętrzna przeprowadziła audyt w naszej firmie właśnie pod tym kątem, co pozwoli ocenić, jakie rzeczy są jeszcze do poprawy. Audyt może zwrócić nam uwagę na te kwestie, które być może były przez nas wcześniej pomijane. Jest to bardzo ważne, gdyż upoważniony przedsiębiorca AEO musi bardzo mocno zwracać uwagę właśnie na aspekty związane z bezpieczeństwem.

certyfikat aeo,procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Dobrze, aby firma ubiegająca się o certyfikat przeszła także szkolenia celne, ale nie tylko. Dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają zdobywać informacje o tym, czym jest certyfikat i do czego może być przydatny, organizowane są szkolenia dla podmiotów AEO o charakterze wprowadzającym i informacyjnym. Szkolenia pozwalają lepiej zrozumieć poszczególne etapy procedury uzyskiwania certyfikatu i pokazują, w jaki sposób należy rozumieć proces zarządzania ryzykiem oraz jakie są metody analizy ryzyka.  https://pozwolenieaeo.pl/szkolenia_celne-12

Z kolei doświadczony doradca celny może podpowiedź w jaki sposób rozumieć obowiązujące przepisy celne i jak się do nich stosować w praktyce. To także pomoc przy ustalaniu prawidłowej wartości celnej, dodatkowo również przy taryfikacji, a także w określaniu pochodzenia towarów. W ramach doradztwa właśnie w tej dziedzinie, można też liczyć na wsparcie podczas przygotowywania kwestionariusza samooceny, a także przy przygotowywaniu dokumentów celnych i samego wniosku o przyznanie certyfikatu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *